WYNIKI FINANSOWE GEOTRANS S.A. ZA IIIQ2015

WYNIKI FINANSOWE GEOTRANS S.A. ZA IIIQ2015

WYNIKI FINANSOWE GEOTRANS S.A. ZA IIIQ2015

 4 listopada 2015 roku Zarząd Spółki Geotrans S.A. opublikował raport kwartalny za IIIQ2015, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku. Dzięki staraniom Spółki po 3 kwartałach wyniki finansowe spółki kształtują się na poziomie: przychodu netto ze sprzedaży równego 5,41 mln PLN raz zysku netto 1,46 mln PLN. Geotrans jest Spółką z branży gospodarki ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi. Od 2009 roku działa na rynku gospodarki odpadami. Swoja działalność koncentruje na zagospodarowaniu odpadów poprocesowych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.