Torro podsumowuje 2016 rok

Torro podsumowuje 2016 rok

Torro podsumowuje 2016 rok

W 2016 roku działania Torro Investment skupiły się na poszukiwaniu nowych projektów inwestycyjnych oraz na rozwoju spółek portfelowych. W bieżącym roku do portfela dołączyły m.in. XOpero Software, Nasza S.A. oraz pośrednio Kompania Elektryczna.

Należy także wspomnieć o spółkach będących w portfelu Torro tj.: Auxilia, która zadebiutowała na początku 2016 roku na rynku NewConnect oraz Geotrans, który w każdym kwartale odnotowuje znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku netto.

Do końca 2016 roku Torro Investment planuje jeszcze 2 nowe inwestycje w projekty z segmentu wierzytelności oraz deweloperskiego znajdujące się w fazie zaawansowanych rozmów.