Torro Investment inwestuje w Arkley ASF Seed Fund

Torro Investment inwestuje w Arkley ASF Seed Fund

Torro Investment inwestuje w Arkley ASF Seed Fund

Torro Investment sp. z o.o. dokonała zakupu 20,00% akcji spółki Arkley Seed ASF Fund Sp. z o.o. S.K.A, reprezentujących taki sam udział w głosach na walnym zgromadzeniu tej spółki. Decyzja o zakupie ww. aktywów podjęta została w związku z realizacją strategii rozwoju Torro Investment, zakładającej wzrost zaangażowania w projekty inwestycyjne o wysokim potencjale wzrostu poprzez koncentrację na najbardziej innowacyjnych i perspektywicznych branżach. Głównym składnikiem majątku Arkley Seed ASF Fund Sp. z o.o. S.K.A jest znaczący pakiet udziałów spółki ZMorph sp. z o.o., producenta wielofunkcyjnych drukarek 3D, którego siedziba zlokalizowana jest we Wrocławiu.