Rekordowe wyniki Geotransu oraz CM International

Rekordowe wyniki Geotransu oraz CM International

Rekordowe wyniki Geotransu oraz CM International

Geotrans, czyli wiodący podmiot zajmujący się gospodarką odpadową, w ubiegłym roku podwoił skalę przychodów osiągając 28,4 mln zł przy ponad dziesięciokrotnym wzroście zysku operacyjnego do 9 mln zł i generując zysk netto w wysokości 7,1 mln zł (vs. 0,2 mln zł w 2018 r.).

Z kolei przychody CM International wzrosły o niemal 50% do 18,2 mln zł, EBITDA wyniosła 2,55 mln zł, zaś zysk netto 1,8 mln zł.