REKOMENDACJA DLA GEOTRANSU

REKOMENDACJA DLA GEOTRANSU

REKOMENDACJA DLA GEOTRANSU

W raporcie East Value Research, który został opublikowany 23 listopada 2020 roku wydana została rekomendacja dla Geotransu od zalecenia "kupuj" i ceny docelowej 42,1 zł. Jednakże na koniec piątkowej sesji akcja notowanego na NewConnect Geotransu kosztowała 22,4 zł. Szacuje się, że w 2020 roku spółka zwiększy sprzedaż do 46,95 mln zł a w kolejnych latch kolejno: 52,77 mln zł, 20,55 mln zł oraz 21,58 mln zł.