AKTUALIZACJA STRATEGII GEOTRANSU

AKTUALIZACJA STRATEGII GEOTRANSU

AKTUALIZACJA STRATEGII GEOTRANSU

Zaktualizowana strategia Greotransu ma opierać się na realizacji inwestycji ze środków własnych oraz kredytów i ma obowiązywać do 2026 roku. Ponadto zarząd spółki planuje także zmiany w polityce dywidendowej. Do tej pory zakładano wypłatę dywidendy na poziomie od 20% do 100%. W ubiegłym roku wypłacano 0,8 zł dywidendy na akcje. W strategii znalazł się także zapis o zwiększeniu portfela w segmencie zagospodarowywania odpadów z 350 tys. ton do 2 mln ton, pozyskaniu instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów (wejście w nowe obszary: odpady biologiczne i parki recyclingowe) oraz zagospodarowaniu składowisk zrekultywowanych poprzez farmy fotowoltaiczne i przetwórstwo biomasy.