2015 - rekordowym rokiem dla Geotransu

2015 - rekordowym rokiem dla Geotransu

2015 - rekordowym rokiem dla Geotransu

Geotrans S.A., nasza spółka portfelowa, opublikowała raport za czwarty kwartał 2015 roku. Spółka ma powody do zadowolenia, gdyż wyraźnie poprawiła swój wynik z 2014 roku, tj. w IV kwartale 2015 odnotowano wzrost przychodów netto ze sprzedaży o ponad 106 % r/r w porównaniu do IV kwartału 2014. Należy także zwrócić uwagę na osiągnięty poziom zysku netto, który po czterech kwartałach 2015 wyniósł 1,84 mln PLN natomiast w analogicznym okresie rok wcześniej było to 1,07 mln PLN.

Geotrans jest Spółką z branży gospodarki ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi. Od 2009 roku działa na rynku gospodarki odpadami. Swoją działalność koncentruje na zagospodarowaniu odpadów poprocesowych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych. Od sierpnia 2015 r. notowana jest na rynku NewConnect.