ZMorph spółką akcyjną

ZMorph spółką akcyjną

ZMorph spółką akcyjną

ZMorph z sukcesem zakończył proces zmiany formy prawnej i obecnie funkcjonuje jako spółka akcyjna. W Spółce na przestrzeni ostatnich miesięcy doszło także do istotnych zmian w organach - wieloletni Zarząd w osobach założyciela Spółki - Przemysława Jaworskiego oraz Piotra Wąsowskiego obecnie wchodzi w skład Rady Nadzorczej. Prezesem Zarządu mianowany zostały Maciej Nawrocki, zaś funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni obecnie Marek Kłos.