Przejęcie przez Geotrans spółki Kompania Elektryczna

Przejęcie przez Geotrans spółki Kompania Elektryczna

Przejęcie przez Geotrans spółki Kompania Elektryczna

14 czerwca 2016 roku nasza spółka portfelowa Geotrans S.A. dokonała inwestycji w spółkę Kompania Elektryczna obejmując udziały stanowiące 51% w KZ oraz stanowiące 51% w głosach na zgromadzeniu wspólników. Część transakcji została sfinansowana z kredytu bankowego natomiast część stanowiła środki własne Geotransu.

Kompania Elektryczna to spółka działająca w branży budowlanej, dostarczająca kompleksowe rozwiązania i usługi z zakresu elektryki, teletechniki oraz automatyki. W okresie swojej dotychczasowej działalności spółka tworzy i optymalizuje projekty wykorzystując przy tym wiedzę inżynierską, doświadczenie oraz doskonałe kontakty z dostawcami.