GEOTRANS PRZEZNACZA 4 MLN ZŁ NA DYWIDENDY

GEOTRANS PRZEZNACZA 4 MLN ZŁ NA DYWIDENDY

GEOTRANS PRZEZNACZA 4 MLN ZŁ NA DYWIDENDY

Z zysku pochodzącego z 2019 roku 4 mln zł zostanie przeznaczonych na wypłatę dywidendy. Co daje, wynik 0,80 zł za akcję. Ponadto, w celu realizacji programu motywacyjnego walne zgromadzenie upoważniło zarząd do zakupu 1,3% akcji własnych o maksymalnej wartości 1,95 mln zł. Dywidenda na poziomie 56,7% zysku jest zgodna z polityką dywidendową spółki, która zakłada od 20 do 100% zysku.