Geotrans podsumowuje udany II kwartał 2016 roku

Geotrans podsumowuje udany II kwartał 2016 roku

Geotrans podsumowuje udany II kwartał 2016 roku

Geotrans S.A. spółka zajmująca się gospodarką odpadową w branży ochrony środowiska przedstawiła wyniki za II kwartał 2016 roku. W trakcie tego okresu Spółka skupiła się na: odbiorze komunalnych osadów ściekowych, usługach rekultywacji terenów zdegradowanych i zagospodarowywaniu ubocznych produktów spalania. W czerwcu bieżącego roku Spółka nabyła pakiet 51 proc. Kompanii Elektrycznej -  firmy inżynieryjno-projektowo-budowlanej, tworząc Grupe Kapitałową, która w pierwszym półroczu wypracowała 13,04 mln PLN przychodów netto ze sprzedaży, co daje wzrost o przeszło 320 % w porównaniu do roku poprzedniego ( w 2015 - 3,10 mln PLN). Skonsolidowany zysk netto wzrósł o 125 % w porównaniu do roku 2015 ( w 2016 osiągnął poziom 2,09 mln PLN, natomiast w 2015 0,93 mln PLN).