CM International S.A publikuje raport okresowy za II kwartał 2021 roku

CM International S.A publikuje raport okresowy za II kwartał 2021 roku

CM International S.A publikuje raport okresowy za II kwartał 2021 roku

Z perspektywy uzyskanych wyników II kwartał 2021 roku można określić jako udany dla Spółki. W tym okresie przychody wyniosły 13,27 mln zł, co oznacza że były najwyższe w dotychczasowej działalności CM International S.A.. Zysk netto za pierwsze półrocze 2021 r. wyniósł 2,48 mln zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż 1,11 mln zł, jakie na tym etapie Spółka wykazywała w roku poprzednim. Należy również wspomnieć, że w czerwcu 20021 Spółka otrzymała zamówienie na kolejne dostawy urządzeń kosmetycznych, które będą eksportowane do Niemiec. Wartość zamówienia wynosi około 1,39 mln EUR i będzie realizowana w ciągu najbliższego.