ROCZNY RAPORT OBROTOWY CM International

ROCZNY RAPORT OBROTOWY CM International

ROCZNY RAPORT OBROTOWY CM International

W raporcie poinformowano, że w 2020 roku łączna wartość przychodów ze sprzedaży produktów i usług wyniosła 16,74 mln zł. Taki wynik udowadnia, że CM International utrzymuje wysoki wskaźnik rentowności we wszystkich kluczowych kategoriach. Sam zysk pochodzący ze sprzedaży 1,19 mln zł a z działalności operacyjnej (EBIT) 1,33 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 0,86 mln zł. Kluczowym, z perspektywy przychodów była sprzedaż urządzeń oraz realizacja usług na rynku niemieckim. Ten obszar działalności wygenerował około 67% całego przychodu, czyli około 11,22 mln zł.