Objęcie akcji Auxilia S.A.

Objęcie akcji Auxilia S.A.

Objęcie akcji Auxilia S.A.

10 kwietnia 2015 roku podmioty z grupy Torro dokonały inwestycji w akcje Auxilia S.A. wchodząc w posiadanie pakietu stanowiącego blisko 8% kapitału zakładowego. Auxilia jako marka na rynku odszkodowawczym powstała w 2003 roku, najpierw w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, a następnie od 2005 roku jako spółka kapitałowa. W okresie swojej dotychczasowej działalności spółka uzyskała łączną kwotę ponad 180 milionów zł odszkodowań dla swoich klientów, przeprowadzając ponad 700 spraw sądowych, w tym wiele o charakterze precedensowym dla rynku odszkodowawczego uzyskując efektywność wygranych spraw na poziomie ponad 97%.