GEOTRANS PUBLIKUJE SZACUNKOWE DANE ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU

GEOTRANS PUBLIKUJE SZACUNKOWE DANE ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU

GEOTRANS PUBLIKUJE SZACUNKOWE DANE ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU

W IV kwartale 2020 roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły 10.383.281,34 zł, co oznacza wzrost na poziomie 20,32% w ujęciu rocznym. Przychody netto ze sprzedaży w całym 2020 roku wyniosły 45.704.723,4 zł, wzrost o 60,97% rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w IV kwartale 2020 roku wyniósł 1.625.003,58 zł (spadek o 39,64% r/r), co w ujęciu całego 2020 roku przekłada się na zysk z działalności operacyjnej (EBIT) o wartości 17.354.338,62 zł (wzrost o 95,05% r/r). Zysk netto w IV kwartale 2020 roku wyniósł 1.208.385,95 zł (spadek o 44,05% r/r), co w ujęciu całego 2020 roku przekłada się na zysk netto o wartości 13.890.306,96 zł (wzrost o 97,02% r/r). Należy zaznaczyć, że podane dane mają charakter szacunkowy, a podane wartości mogą zostać skorygowane.