GEOTRANS PUBLIKUJE DANE FINANSOWE ZA II Kwartał 2021r.

GEOTRANS PUBLIKUJE DANE FINANSOWE ZA II Kwartał 2021r.

GEOTRANS PUBLIKUJE DANE FINANSOWE ZA II Kwartał 2021r.

Przychody netto Spółki ze sprzedaży w II kwartale 2021 r. wyniosły 5.471.583,87 zł, co oznacza spadek o 59,84% w porównaniu rok do roku. W dwóch kwartałach 2021 roku przełożyło się to na przychody na przychody netto ze sprzedaży o wartości 13.123.600,59 zł (spadek o 44,80% r/r). Natomiast zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w II kwartale 2021 r. wyniósł 431.846,79 zł (spadek o 93,69% r/r), co w ujęciu okresu I-II kwartału 2021 r. przekłada się na zysk z działalności operacyjnej (EBIT) o wartości 1.446.568,48 zł (spadek o 87,06% r/r). Należy zaznaczyć, że podane dane są wartościami szacunkowymi i mogą ulec korekcie.