Auxilia zadebiutowała na NewConnect

Auxilia zadebiutowała na NewConnect

Auxilia zadebiutowała na NewConnect

22 stycznia 2016 roku nasza spółka portfelowa Auxilia S.A zadebiutowała na alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to 422 spółka notowana na rynku NewConnect i pierwszy debiut w 2016 roku. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 26,71 %, tj. 8,87 PLN, tym samym kapitalizacja osiągnęła poziom 47 mln PLN.

Auxilia jako marka na rynku odszkodowawczym powstała w 2003 roku, najpierw w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, a następnie od 2005 roku jako spółka kapitałowa. W okresie swojej dotychczasowej działalności spółka uzyskała łączną kwotę ponad 180 milionów PLN odszkodowań dla swoich klientów, przeprowadzając ponad 700 spraw sądowych, w tym wiele o charakterze precedensowym dla rynku odszkodowawczego, uzyskując efektywność wygranych spraw na poziomie ponad 97%. Więcej informacji na temat Spółki pod adresem: www.auxilia.pl.